Vietnamese

Kỹ năng tài chính và Tiếp thị điện tử cho doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ

Khóa học tài chính và tiếp thị điện tử này nhằm mang tới cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ lượng kiến thức cần thiết để thành công quản lý tài chính doanh nghiệp và gia tăng khả năng vận hành số, giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và – quan trọng là – tăng mức độ phục hồi trước các thử thách và rủi ro.

Khả năng phục hồi điểm đến du lịch

Cùng tìm hiểu về cách xây dựng khả năng phục hồi điểm đến qua Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch của PATA. Khóa học này bao gồm 10 bài học, cung cấp chứng chỉ cho riêng từng bài học và một Giấy chứng nhận hoàn thành cho những người hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.