กำหนดเป้าหมายพลาสติกเป็นศูนย์ในธุรกิจท่องเที่ยวกับ UNESCO, PATA และ Expedia Group

PATA UNESCO และ Expedia Group ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

เกี่ยวกับบทเรียน

 

เพื่อการฟื้นฟูจากวิกฤต COVID-19 ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ Expedia Group ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์นี้เพื่อสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการในการลดขยะพลาสติก รวมถึงสร้างศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรนี้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ UNESCO

Go to English version of this course

คุณสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้ด้วยตนเองทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:

  1. ปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ UNESCO คืออะไร ?
  2. ขั้นตอนการสร้างแผนการลดขยะพลาสติกมีอะไรบ้าง ?
  3. มาตรการจำเป็นในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในธุรกิจของคุณมีอะไรบ้าง ?
  4. ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างไร ?
  5. คุณจะช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างไรบ้าง ?

กำหนดเป้าหมายพลาสติกเป็นศูนย์ในธุรกิจท่องเที่ยวกับ UNESCO, PATA และ Expedia Group

ลงทะเบียนเรียนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นไปด้วยกันและทดสอบความรู้ของคุณเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร

Download the Course in PDF format