ភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍ (TDR) ភាសាខ្មែរ

សិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតភាពធន់នឹងគោលដៅជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍របស់ PATA ។ វគ្គសិក្សាទាំង ១០​ ម៉ូឌុល នឹងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រខ្នាតតូចសម្រាប់ម៉ូឌុលនីមួយៗ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រងសំណួរវគ្គចុងក្រោយដោយជោគជ័យ។
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

អំពីវគ្គសិក្សា

 

វគ្គសិក្សារបស់ PATA Tourism Destination Resilience (TDR) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយកសាងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ឱ្យមានភាពធន់ជាងមុន ដោយជួយដល់គោលដៅនានាក្នុងការស្តារឡើងវិញនូវ កូវីដ១៩ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការត្រៀមរៀបចំទោលដៅទាំងនោះសម្រាប់វិបត្តិដែលនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត។

វគ្គសិក្សានេះបានចូលរួមកោតសរសើរ និងផ្តល់កិត្តិយសដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម្ភារៈ និងធនធានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងមក ខណៈពេលដែលកំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីដែលកែតម្រូវសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយ កូវីដ១៩ (ដែលត្រូវទទួលរងនៅបម្រាមគោចរ និងពង្រីកពិភពលោកឌីជីថលរបស់យើង)។ ធនធានដ៏សម្បូរបែបនេះត្រូវបានយោងពេញមួយវគ្គនេះ ក៏ដូចជាឯកសារជ្រើសរើសដែលមានពីបណ្ណាល័យធនធានដែលអាចស្វែងរកបានរបស់ PATA Crisis Resource Center

វគ្គសិក្សានេះរួមមានការចាត់ចែងគោលដៅ ការគ្រប់គ្រងគោលដៅ ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសមត្ថភាពសម្របខ្លួន ដើម្បីកសាងក្របខ័ណ្ឌភាពធន់នឹងទិសដៅដ៏ទូលំទូលាយដែលជាជំហានចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព។

តើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមដំណើររបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរក​ PATA Tourism Destination Resilience ដែរឬទេ? បើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ ចូរចុះឈ្មោះក្នុងវគ្គសិក្សានេះ ហើយចុចលើម៉ូឌុលខាងក្រោមដើម្បីចាប់ផ្តើម។

ចូរចុះឈ្មោះចូលរៀនដើម្បីចាប់ផ្តើមរៀន

 

Register to take the course

Login if you are already registered


Course Content

Expand All

ម៉ូឌែល ១ – សេចក្តីណែនាំអំពីភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍

ម៉ូឌុលទីមួយនេះណែនាំអំពីនិយមន័យ និងក្របខ័ណ្ឌរបស់ភាពធន់នៃទិសដៅទេសចរណ៍​(TDR) ក៏ដូចជាគ្រោងនៃវគ្គសិក្សា។

ម៉ូឌុលទី ២ – ការវាយតម្លៃហានិភ័យ

ម៉ូឌុលទី ២ បង្ហាញពីសារៈសំខាន់ និងជំហានចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យនៅក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍។

ម៉ូឌែលទី ៣ – យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងគោលដៅ

ម៉ូឌុលនេះណែនាំសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងគោលដៅ និងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ភាពធន់។

ម៉ូឌែល ៤ – ផែនការអាសន្ន

ម៉ូឌុលនេះណែនាំសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរណ៍ និងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ភាពធន់។

ម៉ូឌុលទី ៥-ការធ្វើផែនការក្រោយវិបត្តិ៖ ឆ្លើយតប គិតឡើងវិញ និងងើបឡើងវិញ

ម៉ូឌុលនេះណែនាំអំពីក្រមខណ្ឌ ការឆ្លើយតប ការគិតឡើងវិញ និងការស្ដារឡើងវិញ សម្រាប់ផែនការស្តារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិរបស់គោលដៅទេសចរណ៍។​​

ម៉ូឌុលទី ៦ – បណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាព

ម៉ូឌុលទី ៦ បង្ហាញពីសមត្ថភាពសំខាន់ៗដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងនៅក្នុងទិសដៅទេសចរណ៍ណាមួយ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបន្សាំនិងភាពធន់របស់វា។

ម៉ូឌុលទី ៧ – ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មដែលមានភាពធន់

ម៉ូឌុលនេះណែនាំការបិទផ្លូវសំខាន់ៗ - និងដំណោះស្រាយរៀងៗខ្លួន - នៅពេលអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្មធន់។

ម៉ូឌុលទី ៨ – ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការទីផ្សារមូលដ្ឋាន និងតំបន់

ម៉ូឌុលទី ៨ បង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់ការកាត់បន្ថយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ – ក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរ។

ម៉ូឌុលទី ៩ – ពិពិធកម្មសេវាទេសចរណ៍

ម៉ូឌុលនេះបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិពិធកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់គោលដៅទេសចរណ៍ជាមធ្យោបាយនៃការបង្កើនសមត្ថភាពសម្របខ្លួនរបស់ពួកគេ។​

ម៉ូឌុលទី ១០ – ចីរភាពជាគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង

ម៉ូឌុលទី ១០ បង្ហាញពីរបៀបដែលភាពធន់ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែងមកជាមួយគ្នា នៅពេលដែលគោលដៅនៃការធានានាពេលអនាគត។