Khả năng phục hồi điểm đến du lịch

Cùng tìm hiểu về cách xây dựng khả năng phục hồi điểm đến qua Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch của PATA. Khóa học này bao gồm 10 bài học, cung cấp chứng chỉ cho riêng từng bài học và một Giấy chứng nhận hoàn thành cho những người hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Về khóa học

 

Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch (Tourism Destination Resilience – TDR) của PATA (Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương) đáp ứng nhu cầu xây dựng ngành du lịch có khả năng phục hồi cao hơn, không chỉ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện tại mà còn chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Khóa học cung cấp những hướng dẫn để xây dựng khả năng phục hồi điểm đến dựa trên ba nguyên tắc quan trọng.

Khóa học này ghi nhận và tổng hợp nền tảng tài liệu và tài nguyên được phát triển trong suốt nhiều thập kỷ qua, đồng thời xây dựng các chiến lược mới phù hợp với bối cảnh kỹ thuật số hậu đại dịch COVID-19. Nguồn tài nguyên phong phú này cũng như các tài liệu chọn lọc hiện có tại thư viện của Trung tâm Tài nguyên ứng phó khủng hoảng của PATA sẽ được tham khảo trong suốt khóa học.

Khóa học này kết hợp các nội dung Quản lý điểm đến, Quản lý điểm đến có trách nhiệm, Đánh giá rủi ro, Quản lý rủi ro và Năng lực thích ứng nhằm xây dựng bộ khung phục hồi điểm đến toàn diện bởi đây là một bước cần thiết để phát triển du lịch bền vững.

Chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch. Hãy đăng ký khóa học này và nhấp vào một bài học dưới đây để bắt đầu.

Đăng ký khóa học để bắt đầu học

 

Register to take the course

Login if you are already registered


Course Content

Expand All

Bài 1 – Giới thiệu về khóa học Khả năng phục hồi điểm đến du lịch

Bài 1 giới thiệu về định nghĩa, khuôn khổ và đề cương của Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch.

Bài 2 – Đánh giá rủi ro

Bài 2 giới thiệu về tầm quan trọng và những nguyên tắc cần thiết để đánh giá rủi ro ở các điểm đến du lịch.

Bài 3 – Chiến lược quản lý điểm đến

Bài 3 giới thiệu những thành phần chính của quản lý điểm đến và xây dựng chiến lược cho khả năng phục hồi.

Bài 4 – Lập kế hoạch khẩn cấp

Bài 4 giới thiệu các định nghĩa, các yếu tố quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch khẩn cấp cho các điểm đến.

Bài 5 – Lập kế hoạch sau khủng hoảng: Ứng phó, Thay đổi tư duy và Phục hồi

Bài 5 giới thiệu về vấn đề Lập kế hoạch sau khủng hoảng: Ứng phó, Thay đổi tư duy và Phục hồi.

Bài 6 – Đào tạo & Nâng cao Năng lực

Bài 6 đưa ra các năng lực chính cần được trau dồi ở bất kỳ điểm đến nào để tăng năng lực thích ứng và khả năng phục hồi của điểm đến.

Bài 7 – Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có khả năng phục hồi

Bài 7 giới thiệu những lợi ích và rào cản để đổi mới sáng tạo và nguồn tài chính cần thiết cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có khả năng phục hồi.

Bài 8 – Cung-cầu thị trường nội địa & khu vực

Bài 8 trình bày sự cần thiết của việc rút ngắn chuỗi cung và cầu như một chiến lược mạnh mẽ trong thời kỳ khủng hoảng - cũng như về lâu dài.

Bài 9 – Đa dạng hóa dịch vụ du lịch

Bài 9 trình bày các chiến lược đa dạng hóa du lịch cho điểm đến như một phương tiện để nâng cao năng lực thích ứng.

Bài 10 – Phát triển bền vững – một lợi thế cạnh tranh

Bài 10 đề cập đến cách kết hợp giữa khả năng phục hồi điểm đến và tính bền vững lâu dài khi các điểm đến có khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai.