ทักษะทางการเงินและดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยว

หลักสูตรการฝึกทักษะทางการเงินและดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ช่วยให้สามารถบรรลุผลในการจัดการการเงินภายในบริษัทและเพิ่มพูนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ - ท้ายที่สุด - ให้มีความยืดหยุ่นต่อความท้าทายและวิกฤตต่างๆ มากยิ่งขึ้น
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

ธุรกิจ SME คิดเป็น 80% ของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกัน กว่า 20% กลับล้มเหลวภายในปีแรกที่เริ่มดำเนินงานและมีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่สามารถดำเนินธุรกิจได้เกินกว่า 5 ปี ตัวเลขเหล่านี้ยังลดลงเรื่อยๆ ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เป้าหมายของ PATA คือการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยว ด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการการเงินและก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแบบโอเพนซอร์สและประกอบด้วยสองโมดูล โดยโมดูลทักษะทางการเงินสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ย วนั้นครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น

  1. การจัดทำงบประมาณ การออมทรัพย์ การเก็บบันทึกและบัญชี
  2. แหล่งเงินทุนและสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME
  3. การชำระเงินและการให้บริการธนาคาร
  4. วิธีจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจและการจัดทำงบการเงิน
  5. วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุนของสินค้าและบริการ

โมดูลทักษะด้านดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวนั้นครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่

  1. การทำให้ธุรกิจเป็นดิจิทัล
  2. การตลาดดิจิทัล – รวมถึงวิธีสร้างเว็บไซต์ วิธีโปรโมตบนโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล Google My Business การโฆษณาดิจิทัลและการซื้อโฆษณา
  3. ตัวเลือกการชำระเงินแบบดิจิทัล
  4. วิธีตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์
  5. วิธีจัดการออนไลน์อย่างปลอดภัยและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว การฉ้อโกง และอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆ

ลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อเริ่มเรียน

 

ลงทะเบียนเพื่อทดสอบ

เข้าสู่ระบบหากมีการลงทะเบียนแล้ว


ทักษะทางการเงินสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิธีจัดการการเงินในธุรกิจ SME ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายหรือความล้มเหลวทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิธีทำให้การดำเนินงานประจำวันในธุรกิจ SME ของคุณเป็นดิจิทัลเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน ตลอดจนสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในยุคหลังโควิด-19