Archives: Courses

Finance and Digital Skills for Tourism SMEs

The Finance and Digital Skills course aims to provide SMEs with the necessary knowledge to successfully manage their business’s finances and increase digital operations to become more efficient and – ultimately – more resilient to challenges and crises.

ทักษะทางการเงินและดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยว

หลักสูตรการฝึกทักษะทางการเงินและดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ช่วยให้สามารถบรรลุผลในการจัดการการเงินภายในบริษัทและเพิ่มพูนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ – ท้ายที่สุด – ให้มีความยืดหยุ่นต่อความท้าทายและวิกฤตต่างๆ มากยิ่งขึ้น

Keterampilan Keuangan dan Digital untuk UMKM Pariwisata

Kursus Keterampilan Keuangan dan Digital bertujuan untuk membekali UMKM dengan pengetahuan yang diperlukan agar berhasil mengelola keuangan dan mendigitalisasi bisnis demi meningkatkan efisiensi dan – pada akhirnya – lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan krisis.

ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូច និងមធ្យម

មុខវិជ្ជាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលមានបំណងដើម្បីផ្តល់អោយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនូវចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ និងបង្កើនការប្រតិបត្តការបែបឌីជីថលដើម្បីអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិផល​និងជាពិសេសដើម្បីអោយកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តនានា។

Kỹ năng tài chính và Tiếp thị điện tử cho doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ

Khóa học tài chính và tiếp thị điện tử này nhằm mang tới cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ lượng kiến thức cần thiết để thành công quản lý tài chính doanh nghiệp và gia tăng khả năng vận hành số, giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và – quan trọng là – tăng mức độ phục hồi trước các thử thách và rủi ro.

กำหนดเป้าหมายพลาสติกเป็นศูนย์ในธุรกิจท่องเที่ยวกับ UNESCO, PATA และ Expedia Group

PATA UNESCO และ Expedia Group ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ความปรับตัวฟื้นฟูของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิธีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวปรับตัวฟื้นฟูกับ หลักสูตรความปรับตัวฟื้นฟูของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourism Destination Resilience หรือ TDR) โดย PATA ในแต่ละบทเรียนจากทั้ง 10 บทเรียน คุณจะได้รับประกาศนียบัตรย่อย และประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา และเสร็จสิ้นการทำบททดสอบสุดท้าย

旅游目的地复原力

通过 PATA 的旅游目的地复原力课程,学员可以了解如何建立目的地复原力。本课程共有10 个模块,完成每一模块后都将授予证明,成功完成期末课程测试的学员将获得结业证书。

ភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍ (TDR) ភាសាខ្មែរ

សិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតភាពធន់នឹងគោលដៅជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាភាពធន់នៃគោលដៅទេសចរណ៍របស់ PATA ។ វគ្គសិក្សាទាំង ១០​ ម៉ូឌុល នឹងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រខ្នាតតូចសម្រាប់ម៉ូឌុលនីមួយៗ និងវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់អ្នកដែលបានបញ្ចប់កម្រងសំណួរវគ្គចុងក្រោយដោយជោគជ័យ។

Ketahanan Destinasi Pariwisata

Ikuti Kursus Ketahanan Destinasi Pariwisata oleh PATA untuk mempelajari bagaimana cara membangun ketahanan destinasi pariwisata. Kursus yang berisi 10 modul ini menyajikan sertifikat mikro untuk setiap modulnya dan sebuah Sertifikat Penyelesaian Kursus bagi yang berhasil menyelesaikan hingga Kuis Akhir Kursus.

Khả năng phục hồi điểm đến du lịch

Cùng tìm hiểu về cách xây dựng khả năng phục hồi điểm đến qua Khóa học về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch của PATA. Khóa học này bao gồm 10 bài học, cung cấp chứng chỉ cho riêng từng bài học và một Giấy chứng nhận hoàn thành cho những người hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa.

Tourism Destination Resilience

Learn how to build destination resilience with PATA’s Tourism Destination Resilience Course. The 10-module course provides micro-certificates for each module and a Certificate of Completion to those who successfully complete the Final Course Quiz.