Visa

Finance and Digital Skills for Tourism SMEs

The Finance and Digital Skills course aims to provide SMEs with the necessary knowledge to successfully manage their business’s finances and increase digital operations to become more efficient and – ultimately – more resilient to challenges and crises.

ทักษะทางการเงินและดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยว

หลักสูตรการฝึกทักษะทางการเงินและดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ช่วยให้สามารถบรรลุผลในการจัดการการเงินภายในบริษัทและเพิ่มพูนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ – ท้ายที่สุด – ให้มีความยืดหยุ่นต่อความท้าทายและวิกฤตต่างๆ มากยิ่งขึ้น

Keterampilan Keuangan dan Digital untuk UMKM Pariwisata

Kursus Keterampilan Keuangan dan Digital bertujuan untuk membekali UMKM dengan pengetahuan yang diperlukan agar berhasil mengelola keuangan dan mendigitalisasi bisnis demi meningkatkan efisiensi dan – pada akhirnya – lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan krisis.

ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូច និងមធ្យម

មុខវិជ្ជាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលមានបំណងដើម្បីផ្តល់អោយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនូវចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ និងបង្កើនការប្រតិបត្តការបែបឌីជីថលដើម្បីអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិផល​និងជាពិសេសដើម្បីអោយកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តនានា។

Kỹ năng tài chính và Tiếp thị điện tử cho doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ

Khóa học tài chính và tiếp thị điện tử này nhằm mang tới cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ lượng kiến thức cần thiết để thành công quản lý tài chính doanh nghiệp và gia tăng khả năng vận hành số, giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và – quan trọng là – tăng mức độ phục hồi trước các thử thách và rủi ro.